Berichten

Rapport Marktonderzoek “FMIS Vendor Landscape 2017” is uit

 Deventer, 13 februari 2017

Het eerste rapport van het onafhankelijke Marktonderzoek “FMIS Vendor Landscape 2017”, editie Benelux, is verschenen. Het onderzoek maakt voor bestaande en nieuwe gebruikers inzichtelijk wat de marktontwikkelingen zijn en welke bedrijven er in de Benelux markt  Facilitaire Management Informatie Systemen (FMIS) oplossingen aanbieden.

Voor 5 FMIS leveranciers, welke gezamenlijk goed zijn voor een marktdekking van circa 60%, is informatie beschikbaar over onder meer referenties, implementatieaanpak, beveiliging en andere certificeringen, productontwikkeling, releasebeleid en licentiemodel. Daarnaast is een samenvattend overzicht van meer dan 200 functionaliteiten in het rapport opgenomen.

Belang van het onderzoek

Het aanbod van FMIS software is, zoals de gehele IT-markt, sterk in beweging en ontwikkeling. Dit onderzoek biedt een actueel en transparant overzicht van de in de Benelux beschikbare softwaretoepassingen ter ondersteuning van de facilitaire functie. Het rapport biedt alle functionarissen binnen de profit en non-profit verantwoordelijk voor de facilitaire functie en processen houvast om eenvoudig een long- en shortlist op te stellen van interessante leveranciers in de Benelux.

Financiële donatie vier leveranciers

Het onderzoek is mede tot stand gekomen dankzij een financiële donatie van de volgende vier leveranciers van FMIS software:

 • Axxerion;
 • Facilitor;
 • Famas;
 • Planon;

Daarnaast danken wij de deelnemende leveranciers voor hun bijdrage aan het onderzoek. Ook de auteurs investeren in dit onderzoek door dit gratis ter beschikking te stellen. Doel is om kennisdeling te bevorderen omtrent de marktontwikkelingen op het gebied van facilitaire ondersteunende software in de Benelux.

Een gratis exemplaar van het rapport is als download beschikbaar via www.eqnc.nl.

Over de schrijvers

Het onderzoek werd uitgevoerd door Joanna Bos en drs Antoinette Vriend.

Joanna Bos studeerde Facility Management aan Saxion Hogescholen in Deventer en heeft daarnaast de opleiding NEVI 3, strategisch inkoopmanagement, afgerond. Antoinette Vriend is onder meer als examinator verbonden aan de Bachelor en Master FREM op Saxion Hogeschool, is co-auteur van het Marktonderzoek e-Procurement Vendor Landscape 2016 en het boek ‘Searching for Excellence in Procurement’ en publiceert regelmatig in diverse vakbladen.

 

Joanna Bos en drs Antoinette Vriend ondersteunen organisaties bij het verlagen van overhead en het verbeteren van ondersteunende organisatie-onderdelen en processen. Beiden hebben ruime ervaring opgebouwd binnen de zorg (www.eqnc.nl), consultancy en overheid. Joanna werkt daarnaast ook voor productiebedrijven en  woningcorporaties.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met

Joanna Bos (jbos@eqnc.nl; +3154661934) of Antoinette Vriend (avriend@eqnc.nl ; +31649113353)

Programmamanagement in de Zorg

Organisaties worden in toenemende mate uitgedaagd om veranderingen door te voeren vanwege veranderingen in de markt, technologische innovaties, fusies, outsourcing of wet- en regelgeving. Ervaring leert dat organisaties niet altijd in staat zijn om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Programmamanagement is hiervoor een efficiënt en effectief hulpmiddel mits juist ingevoerd.

 

Wat is Programmamanagement ?

Onder Programmamanagement wordt verstaan de gecoördineerde organisatie, sturing en implementatie van een projectendossier en transformatieactiviteiten om eindresultaten te bereiken en baten te realiseren die van strategisch belang zijn[1].

 

Uit bovenstaande definitie zijn een aantal belangrijke elementen te halen:

 • Een programma omvat over het algemeen meerdere met elkaar samenhangende projecten;
 • Een programma beheerst de natuurlijke spanning tussen bedrijfsstrategie, projecten, activiteiten en business-as-usual, gericht op een verandering die tegemoetkomt aan de behoeften van de organisatie en haar stakeholders;
 • Het gaat om veranderingen/transformaties die van strategisch belang zijn.

Een programma is net als een project een tijdelijke organisatie. De belangrijkste verschillen tussen een programma en project zijn:

 • Doorlooptijd: Een programma kent meestal een langere levensduur dan een project. Een programma kent vaak een minder duidelijk aanwijsbaar einde dan een project;
 • Doelstellingen: Waar projecten in de regel gestuurd worden door op te leveren producten, wordt een programma gedreven door een visie van de eindsituatie en een verscheidenheid aan samenhangende (strategische) doelen;
 • Complexiteit: een programma kan meerdere projecten en processen omvatten en de organisatie die hierop is afgestemd is omvangrijker (en complexer).

Een programmamanager heeft dan ook doorgaans meer te maken met verandermanagement dan een projectmanager.

 

Waarom programmamanagement

De uitdagingen waar de Zorg mee te maken heeft, zijn steeds complexer en omvangrijker. Daarnaast volgen ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. Deze komen voort uit veranderingen in de markt, technologische innovaties (e-Health), fusies, outsourcing of wet- en regelgeving. Vaak zijn andere partijen of organisaties nodig om gestelde doelen te bereiken.

Programmamanagement

Organisaties die erin slagen door effectief leiderschap en strategiebeheersing zichzelf te veranderen, overleven eerder. De traditionele lijnorganisatie is minder toegerust om deze uitdagingen op een juiste manier op te pakken. Ook een enkel project biedt meestal geen oplossing. Programmamanagement helpt organisaties om strategische veranderingen succesvol door te voeren.

 

Wanneer is een programmatische aanpak zinvol ?

Een programma aanpak is zinvol indien;

 1. De verandering een meer strategisch karakter heeft;
 2. Er meer samenhang moet komen in projecten en activiteiten om een bepaald doel te bereiken. Dit doet zich vaak voor bij afdeling overstijgende of organisatie overstijgende doelen;
 3. Focus vereist is in de projecten en activiteiten om een bepaald doel te bereiken. Doelen zijn vaak complex of zelfs tegenstrijdig, inspanningen moeten gericht zijn op de gemeenschappelijke doelen;
 4. Aandacht, energie en geld te veel versnipperd zijn.

Binnen de ondersteunende processen wordt programmamanagement in de praktijk toegepast bij;

 • de opzet en invoering van een shared service center;
 • de organisatie brede implementatie van een ERP- en bestel- en betaalsysteem of;
 • de invoering van zelfsturende teams.

 

Meer weten ?

Bent u betrokken bij een strategische verandering binnen uw organisatie en hebt u behoefte aan advies over welke aanpak voor u het beste is ?

Neem dan contact op met Joanna Bos (06-54661934) en Antoinette Vriend (06-49113353) voor een vrijblijvend gesprek.

[1] MSP Compact, Michiel Ruzius, juni 2012.P