eQure & Care gaat uit van een integrale aanpak waarbij betrokkenheid van opdrachtgever en medewerkers en verander- en programmamanagement centraal staan.

Het gehele digitaliseringstraject dat een organisatie met ons doorloopt omvat 4 stappen. Ook is het mogelijk dat wij één of enkele stappen van het traject begeleiden, bijvoorbeeld bij het vastlopen van programma’s of indien sprake is van beperkte capaciteit.