eQure & Care zorgt voor verbinding en verankering binnen uw organisatie met de focus op resultaat.

De kracht van verbinding

Een paar maanden geleden sprak ik met de voorzitter van de Raad van Bestuur van een Zorginstelling over de kracht van verbinding en waarom dit zo belangrijk is voor het slagen van elk veranderingstraject. Ik had hem ter inspiratie het boek ‘de kracht van verbinding’ van Ellie van der Est gegeven. De vraag is vervolgens, hoe kom je tot deze verbinding en wat levert het op ?

 

Basisprincipes verbinding

De basisprincipes van verbinden zijn eenvoudig: Het transparant zijn, gaan staan voor waar je in het leven voor staat en het uiten van je gevoelens. Dus zeg wat je doet en doe wat je zegt. En uit wat er in je leeft.

Belangrijkste vraag daarbij is: Wil je verbinding ? De moed om deze vraag oprecht te beantwoorden en vorm te geven is een wezenlijke stap.

Zelfbewustzijn vormt daarbij de sleutel: des te meer we besef hebben van de verbindingen met en in onszelf, of het ontbreken daarvan, des te meer zijn we doordrongen van de verbinding met anderen. Ook kunnen we hierdoor doelbewust vanuit eigen verantwoordelijkheid bepaalde verbindingen aangaan. Of we kiezen ervoor om oude verbindingen los te laten wanneer ze eerder ontkrachten dan bijdragen in onze groei.

verbinding

Ruimte en afscheiding

Er is ruimte nodig om elkaar te zien en te verstaan. Afscheiding is een natuurlijk gegeven dat ervoor zorgt dat er ruimte ontstaat om onderscheid te kunnen maken. Helder zijn over de ruimte die ieder nodig heeft, leidt ertoe dat je elkaar gemakkelijker ziet en verstaat. Als je afscheiding echter ervaart als een effect van een handeling of als gevolg van onderlinge verschillen ontstaat een gevoel van eenzaamheid. Door te erkennen wat verschillend zijn met je doet, neemt je kracht toe en het besef dat jij de mogelijkheid in handen hebt om verbindingen te ervaren, aan te gaan, te herstellen of te beëindigen.

 

Waarde van verbinding voor een organisatie

Organisaties staan steeds meer voor veranderingen en verbindingen zowel intern als extern (leveranciers, samenwerkingspartners). Binnen organisaties is steeds meer behoefte aan samenwerking en besluitvorming op basis van verbinding en vertrouwen. De pijn zit hem niet in de aandacht, maar in het gebrek aan inspiratie en motivatie van leidinggevenden. Wanneer een organisatie medewerkers en leidinggevenden heeft die zichzelf durven te zijn en de verbinding met elkaar aangaan, ontstaat een organisatie die zich bewust van anderen onderscheidt. Als mensen zich echt aangesproken en verbonden voelen, ontstaat automatisch veel beweging. Het maakt vernieuwing, innovatie en creativiteit mogelijk.

Wij zijn ervan overtuigd dat betere resultaten worden geboekt als er meer contact is tussen mensen in verschillende lagen en onderdelen van een organisatie en als die mensen samen aan de slag gaan. Programma’s en projecten leveren daarmee meer concrete resultaten op en teamleden die zichtbaar groeien.

 

Meer weten ?

Bent u betrokken bij een veranderingstraject binnen uw organisatie of afdeling en mist u de verbinding met uw medewerkers en collega’s?

Neem dan contact op met Joanna Bos (06-54661934) of Antoinette Vriend (06-49113353) voor een vrijblijvend gesprek.

 

Gebruik soft skills voor een beter inkoopresultaat

Regelmatig horen wij van directie-en managementleden dat zij van medewerkers verwachten dat zij hun vak verstaan en veranderingen teweeg weten te brengen. Dit geldt ook voor inkopers. Uiteraard hebben zij verstand van de leveranciersmarkt en weten zij hoe een programma van eisen en wensen op te stellen. Onderhandelen zit in hun bloed en een goede deal sluiten is het hoogste goed, dat zijn de zogenaamde hard skills. Om veranderingen door te voeren, zoals op het gebied van innovatie, duurzaamheid en social return, zijn samenwerking met en commitment van collega’s en leveranciers nodig. Dit vraagt meer dan de aanwezige kennis en ervaring, dit vraagt om het bewust gebruiken van soft skills om zo mensen mee te krijgen.

Waarom? Omdat mensen zich dan gehoord voelen en in hun waarde gelaten waardoor de zin om samen te werken toeneemt en tegenwerking voorkomen wordt. Als inkopers zich hiervan bewust zijn en mee aan de slag gaan, ontstaat de opening voor een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Dan zijn leveranciers en collega’s ook eerder bereid om samen te werken en voor het gezamenlijk inkoopresultaat te gaan. Hoe ervaart u dat?

 

Wat zijn soft skills?

Volgens ons zijn soft skills te omschrijven als de persoonlijke eigenschappen en vaardigheden die de inkoper heeft en gebruikt in relaties met anderen. Zij zijn een aanvulling op de eerdergenoemde hard skills, de vaardigheden die voor een beroep noodzakelijk zijn.

Hieronder beschrijf ik de top 5 van persoonlijke vaardigheden zoals wij dat in de praktijk ervaren;

 1. Empatisch vermogen;
 2. Communicatieve vaardigheid op verschillende niveaus;
 3. Klant- en servicegerichtheid;
 4. Resultaatgerichtheid;
 5. Verantwoordelijkheidsgevoel

 

Hoezo een beter inkoopresultaat?

Door inkopers te leren en te laten ervaren hoe het inzetten van soft skills hen succesvoller maakt, dragen zij nog meer bij aan het succes van uw organisatie. Soft skills zijn namelijk aan te leren en verder te ontwikkelen om in de praktijk toe te passen.

Wat zijn de voordelen van het zich bewust zijn van en het gebruiken van soft skills door inkopers om te komen tot een beter inkoopresultaat? In eerste instantie heeft dit een kwalitatief effect wat leidt tot een kwantitatief ofwel financieel voordeel voor uw organisatie. Voorbeelden hiervan zijn;

 • Beter omgaan met weerstand bij het uitvoeren van projecten;
 • Belanghebbenden weten mee te krijgen bij het invoeren van contractmanagement;
 • Het op integere wijze geven en ontvangen van feedback;
 • Het proactief handelen van inkopers door hun aanpassingsvermogen;
 • Het bevordert actieve en constructieve samenwerkingsverbanden;
 • Actief klantbeheer en leveranciers- en contractmanagement.

Bovengenoemde punten zorgen voor een grotere acceptatie waardoor meer projecten succesvol en binnen budget en tijd worden afgerond. Hoe vaardig u en uw medewerkers hierin zijn, is meetbaar.

Het gebruik van soft skills maakt u zeker geen softie, wel een resultaatgerichte manager die oog heeft voor de harde en zachte kant die beide nodig zijn voor het bereiken van geformuleerde doelstellingen.

“Soft skills get little respect but will make or break your career”, Peggy Klaus.

 

Workshop “soft skills maken je nog geen softie”

Op 4 en 5 februari vindt het jaarlijkse tweedaagse NEVI Zorgcongres plaats in Eindhoven. Tijdens dit congres delen wij onze praktijkervaring en bieden wij deelnemers concrete handvaten om in hun werksituatie toe te passen. Naast de harde technische vaardigheden zijn juist de soft skills cruciaal om sneller en beter resultaat te bereiken. Pak uw kans om met uw inkoopmedewerkers concrete resultaten te behalen en zo geld te verdienen voor uw organisatie. Wij helpen u graag.

eqnc_wiezijnwij

Bent u directie- of management lid en wilt u aan de slag met soft skills binnen uw afdeling Inkoop en hierbij geholpen worden? Neem dan contact op met Joanna Bos of Antoinette Vriend-Smal van eQure & Care, zij helpen u graag verder en zijn bereikbaar via info@eqnc.nl of 06 – 54 66 19 34.