eQure & Care ondersteunt Zorginstellingen bij

het verlagen van overhead

en het optimaliseren van ondersteunende processen

"Als luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen ontstaat er pas echt contact"

eqnc_watdoenwe

WAT DOEN WE ?

eQure & Care ondersteunt u bij het verlagen van overhead en het verbeteren van ondersteunende organisatie-onderdelen en processen in de Zorg. 

eqnc_voorwiedoenwehet

VOOR WIE DOEN WE HET ?

eQure & Care werkt samen met directie en management van ondersteunende processen (Financiën, HRM, FM, Inkoop en Logistiek, Marketing en Communicatie) in de Cure & Care: Geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, verslavingszorg, levensbeschouwelijke instellingen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

FMIS Vendor Landscape 2017

Het  onafhankelijke Marktonderzoek onder FMIS leveranciers binnen de Benelux met een gezamenlijk marktaandeel van > 60% en o.b.v.  > 200 functionaliteiten.

eqnc_waaromdoenwehet

WAAROM DOEN WE HET ?

Onze passie is het verbinden van mensen binnen (management en medewerkers) en buiten (leveranciers en andere externen) de organisatie om van daaruit succesvol gezamenlijk verbeteringen door te voeren.

Echt contact ontstaat als management, medewerkers, leveranciers en andere externen in verbinding zijn met hun hoofd en hart gebaseerd op vertrouwen en respect.

eqnc_hoedoenwedat

HOE DOEN WE DAT ?

eQure & Care zorgt voor verbinding en verankering binnen uw organisatie met de focus op resultaat. Wij bewaken de samenhang tussen mensen, processen, systemen en doelstellingen. Daarnaast geven wij sturing aan verbeteringen door het beste uit uw mensen, processen en systemen te halen.

Onze werkwijze is gebaseerd op de overtuiging dat een integrale aanpak van project- en verandermanagement en leiderschap cruciaal is voor het behalen van het gewenste resultaat.

Wie zijn wij

Wij zijn  Antoinette Vriend (linkedin) en Joanna Bos (linkedin),
partners bij eQure & Care.

Wij helpen Zorgorganisaties bij het succesvol doorvoeren
van verbeterprogramma’s en -projecten rond
ondersteunende processen.

Onze vormen van dienstverlening

Digitalisering van ondersteunende processen in de Zorg leidt vaak tot meerdere gelijktijdige projecten binnen verschillende afdelingen, waarbij de samenhang tussen mensen, projecten en organisatiedoelstellingen moet worden bewaakt.
Hierbij maken wij gebruik van zowel onze ruime ervaring met besluitvorming en procesvoering binnen de Zorg als van (inter)nationaal bewezen verander-, programma- en projectmanagement methoden.

Verandermanagement in de zorgeQure & Care is @Prosci gecertificeerd.
Deze methodiek stelt de rol en betrokkenheid van de mens centraal bij het behalen van transitie-doelstellingen.

eCure&Care consultancy
Consultancy

eQure & Care adviseert u bij uw verbeteringstraject.  Vanaf het opstellen van uw ontwikkel- of veranderstrategie tot en met implementatie en ingebruikname.

eCure&Care coaching training

Workshops

Wij creëren een vertrouwelijke setting om vrijuit te praten over ambities en drempels bij veranderen en helpen bij het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. Lees meer over ons aanbod

eCure&Care programma management
Programma- en Projectmanagement

eQure & Care managed de samenhang tussen mensen, processen, systemen en doelstellingen. Wij geven sturing aan verbeteringen door uw medewerkers te begeleiden om het beste uit zichzelf, processen en systemen te halen.

Wat anderen zeggen over ons..

Antoinette is zowel inhoudelijk als procesmatig sterk. Zij is goed benaderbaar en legt makkelijk op verschillende niveaus contact binnen de organisaties.

Hans van DijkHoofd bedrijfsvoering en manager I-dienst

Joanna heeft de moed en het inzicht en de gedrevenheid om zaken anders aan te pakken dan ze tot nu toe gedaan zijn en het was een hele fijne ervaring om dit traject samen te gaan.

Ilonka de BeerCSR Professional

Joanna communiceert heel goed. Ze geeft precies aan wat ze kan en levert dat dan ook op. Het is prettig met haar werken!

Astrid van der VegtResourcemanager Syntens

Antoinette is professioneel en zakelijk. Ze weet resultaat te halen, waarbij ze scherp let op draagvlak en communicatie. Integer en hardwerkend.

Ron ZwartProject- en verandermanager

Naast haar inhoudelijke competenties is Antoinette ook een uitstekende gesprekspartner die moeilijke discussies niet uit de weg gaat. Antoinette weet mensen te motiveren waarbij de aanwezige management communicatievaardigheden goed tot hun recht komen.

Siemon ZwepProjectmanager ICT

“Joanna, bedankt voor je ondersteuning van Inkoop naar een toekomstgerichte organisatie, het geven van stabiliteit aan de medewerkers en je plezierige aanwezigheid. Veel succes met toekomstige projecten”.

Sipke OostenManager Facilitair Bedrijf Ipse de Bruggen

eQure&Care heeft een goed gedocumenteerd en gedegen adviesrapport contractmanagement opgeleverd met daarin een helder advies. Hun aanwezigheid heeft bij het management en de medewerkers binnen MST iets losgemaakt, waar wij nu op verder gaan bouwen.

Evelyn LindemanLid Raad van Bestuur MST

Het adviesrapport van eQure & Care heeft Contractmanagement bij het MST op de kaart gezet. Joanna en Antoinette zijn via interviews en analyse van informatie snel tot de kern van het vraagstuk gekomen en hebben hiervoor concrete oplossingen aangedragen.

Jan-Willem de BruinHoofd inkoop

Door middel van een organisatieopstelling heeft Antoinette mij een helder inzicht gegeven in mijn vraagstelling. Ik heb het antwoord op de opstelling als verrassend en waardevol ervaren in mijn zoektocht.

Han KoppensInkoop/Contractmanagement professional

eQure&Care heeft een goed gedocumenteerd en gedegen en onafhankelijk advies afgegeven inzake de uitbesteding van de inkoopfunctie. De uitvoering van de opdracht heeft in nauwe afstemming met directie en management plaatsgevonden. Typerend voor eQure & Care is hun gedrevenheid, verantwoordelijkheid, openheid en resultaatgerichtheid.

Hun aanwezigheid heeft bij directie en management een basis gelegd waarop we nu verder bouwen.

Henri JanssenVoorzitter RvB Saxenburgh Groep

Onze bronnen van ervaring